izrada tv reklama beograd

Izrada TV reklama

Više informacija na našem oficijalnom sajtu: www.tomashvfx.com Izrada TV reklama Tomash studio je poslovna jedinica u firmi Tomash Production Digital Art i čini je edukovani tim stručnjaka iz oblasti 3D vizuelnih i kompjuterskih efekata. Danas je teško zamisliti video reklamu bez korišćenja…